WPA-117

To CH boilers
  • Termékleírás
  • Termékparaméterek

(Power consumption - 34 W)

Wyszczególnienie Jednostka
Rodzaj silnika napędowego R2E 120-AR87-37
Moc pobierania W 34
Max. wydajność m3/h 180
Max. spiętrzenie Pa 280
Pręd. obrotowa obr/min 1650